రాజీనామా ప్రకటించిన జె.సి.దివాకరరెడ్డి!

వరసగా ఆరు సార్లు ఎం.యల్.ఏ గా గెలిచిన,సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు,ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి,అనంతపురం జిల్లా లో ఎదురు లేని రాజకీయ శక్తి గా ఆవిర్భవించిన ప్రస్తృత అనంతపూర్ టీడీపీ ఎం.పి జె.సి.దివాకర్ రెడ్డి రాజీనామా చేయనున్నారు.ఆయన గత కొంత కాలంగా రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను…

రాజీనామా ప్రకటించిన జె.సి.దివాకరరెడ్డి!

వరసగా ఆరు సార్లు ఎం.యల్.ఏ గా గెలిచిన,సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు,ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి,అనంతపురం జిల్లా లో ఎదురు లేని రాజకీయ శక్తి గా ఆవిర్భవించిన ప్రస్తృత అనంతపూర్ టీడీపీ ఎం.పి జె.సి.దివాకర్ రెడ్డి రాజీనామా చేయనున్నారు.ఆయన గత కొంత కాలంగా రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను…